ČSAVS - Česká Asociace Vodních Skůtrů
   home       novinky       informace       diskuze       fotogalerie       kontakty   
home   »   informace   »   jak jezdit
    přihláška
    jak jezdit
    kde jezdit
    IJSBA stanovy
    kalendář akcí

Závod Štěchovice
podmínky závodu
prihláška na závod
Jak jezdit?
  1. Vodní skútr, dále jenom skútr, je plavidlo menší, než 4m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí nebo klečí na trupu, nikoliv uvnitř něj.
  2. Skútr musí být veden osobou nebo osobami, mající průkaz způsobilosti Vůdce malého plavidla. Jestliže pohonný spalovací motor je o výkonu přesahující 100 kW musí mít osoba nebo tyto osoby průkaz způsobilosti Vůdce malého plavidla kategorie M (výkon motoru neomezen).
  3. Skútr může být provozován jenom na vodních plochách, které jsou k provozu skútrů určeny a které jsou označeny dle ustanovení ŘPB a ve smyslu nařízení SPS.
  4. Provoz skútrů je možný pouze za nesnížené viditelnosti. K provozu může být použit pouze takový skútr, který má platné Lodní osvědčení vydané SPS a nebo jiný platný průkaz, který je SPS uznán.
  5. Dávání a vyndávání skútru z vody je možné pouze na vyhrazeném a určeném místě, který musí být řádně vyznačen plavebním znakem ve smyslu ustanovení ŘPB.
  6. Mazání spalovacího motoru skútru a nebo jestliže je olej přidáván do paliva i všechny oleje a nebo mazadla musí být používána taková, která výrobce označuje jako olej nebo mazadla nepoškozující životní prostředí.
  7. Všechny opravy skútrů a nebo jiné opravy, doplňování olejů a paliva do skútrů je možno provádět pouze na vyhrazeném specializovaném místě.
  8. Veškerý odpad, který provozem skútrů vzniká i jiný odpad je nutno třídit a centrálně skladovat a pravidelně odvážet.
  9. Rychlost a směr pohybu skútrů musí být takový, aby v žádném případě nezpůsobil erozi břehů a nebo zvýšenou hlučnost nad povolenou mez. Břehy je nutno stále kontrolovat a hlučnost průběžně měřit. Skútr, který by provozem působil jakkoliv negativně ve shora zmíněném, nesmí být provozován a to ani krátkodobě a nebo zkušebně.
  10. Provozem skútrů nesmí být jakkoliv ohrožena fauna a flora. Jestliže by například ČRS vyžadoval z nějakých závažných důvodů přerušit na nezbytnou dobu provoz skútrů je nutno tomuto požadavku vyhovět.
   odkazy

International Jet Sports Boating Association

Státní plavební správa

Ministerstvo dopravy

Jetpilot.cz

freestyler.cz

RAL - vodní skútry a lodě

www.slippery.cz

jetski.cz

iceman.info

SATTECH ONE - Satelitní a televizní technika

Občanské sdružení majitelů rekreačních plavidel

www.pujcovani.cz

vznášedla_com.gif